Thông báo quan trọng từ IRCC sẽ ảnh hưởng đến du học Canada

Ngày 22/01/2024 vừa qua, IRCC Canada đã có thông báo chính thức về những thông tin mới của chính phủ có thể ảnh hưởng đến con đường di cư của gia đình các bạn du học sinh Canada như sau:…

by -

Canada bất ngờ thay đổi chính sách khiến Du học sinh gặp nhiều bất lợi!

Hôm nay, ngày 07 tháng 12 năm 2023, Bộ Di trú Canada vừa đưa ra một số thông báo mới liên quan trực tiếp đến Du học sinh quốc tế và điều này chắc chắn cũng sẽ gây ra tác…

by -