Hỗ trợ đóng phí thẻ xanh Mỹ

Kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2016, Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã tăng “Lệ phí nhập cư” hay “Lệ phí làm Thẻ Xanh” lên 220 USD và đã chuyển cách đóng lệ phí này qua Hệ Thống Di Trú Điện Tử (gọi tắt là USCIS ELIS). Khi các đương đơn ở Việt Nam nhận được visa định cư Mỹ từ Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ, họ cũng sẽ nhận được những yêu cầu thanh toán tiền Lệ Phí Thẻ Xanh này trước khi qua định cư Mỹ trên mạng điện tử.

Người di dân có thể sang Hoa Kỳ và chưa cần trả lệ phí này, nhưng Sở di trú sẽ không cấp Thẻ Xanh cho đến khi nhận được lệ phí.

Xin hết sức LƯU Ý: Tất cả các thông tin phải hoàn toàn chính xác, không được sai sót.

Quý khách có thể tự mình đóng phí này hoặc yêu cầu Viser Vietnam hỗ trợ. Chúng tôi hỗ trợ đóng phí thẻ xanh miễn phí và theo dõi đến khi Quý khách nhận được thẻ xanh.

  • Phí Thẻ xanh theo quy định của chính phủ: 220 USD.
  • Phí ngân hàng: 25 USD.
  • Phí dịch vụ: Miễn phí.